[
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
Εκτύπωση

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με σύγχρονες προδιαγραφές. Όσο προσωπικό και αν απασχολείται από ένα έως και πολύ περισσότερα άτομα σας εξασφαλίζουμε την σωστή μηνιαία έκδοση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας.

Παρέχουμε:

  • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για μεμονωμένα έργα.
  • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
  • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία και επίλυση ασφαλιστικών διαφορών για με το μικρότερο δυνατό κόστος
  • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
  • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.

Login Form