Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «Τουμπέκη Α. – Μπλάθρα Ε. Ο.Ε.» συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και γενικότερα στο χώρο της υποστήριξης και συμβουλευτικής των επιχειρήσεων σε θέματα οικονομοτεχνικής φύσεως..

Κύριο μέλημα της εταιρείας, των συνεργατών της και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν και δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στον χώρο αυτό, είναι να αποτελεί για τους πελάτες και για τους επιχειρηματίες που απευθύνονται σε αυτήν, το «ζωτικό» εκείνο κομμάτι της επιχείρησή τους, η «απαραίτητη προϋπόθεση» για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα αντικειμενικά δύσκολο οικονομικά περιβάλλον.

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες σήμερα ο κάθε επιχειρηματίας καλείται να ανταποκριθεί, για να μπορέσει να στηρίξει την επιχείρησή του, απαιτούν συνεργασίες με ανθρώπους που φέρουν εμπειρία, δρουν με στόχο το σωστό αποτέλεσμα και με πρόνοια για τα συμφέροντά τους.

Πάνω από όλα όμως η εταιρεία αυτή, στόχο έχει να αναδείξει και να προτείνει εκείνους τους δρόμους μέσα από τους οποίους η κάθε οικονομική οντότητα θα μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να εδραιωθεί σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις όποιες δυνατότητες ή ευκαιρίες μπορεί να παρουσιάζονται, ακόμα και αν αυτό παρουσιάζεται δύσκολο ή αδύνατο.

Για τα μέλη αυτής της επιχείρησης αλλά και για τους συνεργάτες της, το πιο σημαντικό στοιχείο κάθε κίνησης και κάθε επιλογής είναι η υπευθυνότητα για τις υπηρεσίες που παρέχονται και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Για να μπορούμε να παραμένουμε η «μοναδική επιλογή» στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο